Invoering grenswaarde asbest amfibolen en certificatieschema’s in 2016

08 november 2015 08:34 uur

De opgeschoonde en vereenvoudigde schema’s voor het certificeren van de processen van asbestinventarisatie en asbestverwijdering zullen voor het eind van 2016 in werking kunnen treden, schrijft minister Asscher (SZW). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de publicatie van de vernieuwde certificatieschema’s voor het certificeren van personen betrokken bij de asbestsanering voor een uitvoerbaarheid- en handhavingtoets zijn voorgelegd aan de Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie en naar verwachting dit jaar in de Staatscourant zullen worden gepubliceerd.

Grenswaarde
Asscher heeft de Kamer verder geinformeerd over het tijdspad van de invoering van een lagere grenswaarde voor amfibool asbest. Bron: Arbozone, 5 november 2015. Lees verder>>>>