Intrekking vergunning vanwege stilliggende bouwwerkzaamheden

03 oktober 2016 17:56 uur

In de bouw komt het regelmatig voor dat een project een tijdje stil ligt en geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In die situatie is het belangrijk voor de vergunninghouders en andere betrokkenen om niet ‘te lang’ te wachten met het hervatten van de bouwactiviteiten. Het stilliggen van de werkzaamheden kan namelijk leiden tot intrekking van de verleende omgevingsvergunningen. Wat is dan ‘te lang’ vraagt u zich wellicht af? De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) buigt zich in de uitspraak van 13 juli 2016 over deze kwestie. Bron: catchlegal.nl 3 okt. 2016 Lees verder>>>>