Installatiebranche en Inspectie SZW maken film over veilig werken met kwartsstof

02 december 2013 09:11 uur

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen, zoals asbest en kwartsstof. Blootstelling hieraan is niet nodig, als zowel werkgever als werknemer alert zijn en adequate maatregelen nemen. Om deze problematiek onder de aandacht te brengen is de toolboxfilm “De gevaren van kwartsstof” geproduceerd.

De film werd voor het eerst vertoond tijdens een bijeenkomst op maandag 25 november waar Inspectie SZW in samenwerking met werkgeversorganisaties Uneto-VNI, NVKL en VIB, werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie en het Opleiding- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) bijeen kwamen om samen op zoek te gaan naar kansen om het werken met deze stoffen nog veiliger te maken.
De bijeenkomst werd afgesloten met de vertoning van de toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’. In de film vertelt presentatrice Lottie Hellingman over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen.

Kwarts komt voor in veel grondstoffen die in de bouw worden gebruikt. Dat is op zich geen probleem, totdat er een werknemer in deze bouwmaterialen gaat boren, frezen, zagen, slijpen of hakken: werkzaamheden die in de installatiebranche regelmatig voorkomen. Bij deze werkzaamheden komen er fijne kwartsstofdeeltjes vrij, die diep in de longen kunnen doordringen en daar na verloop van jaren onherstelbare schade kunnen aanrichten. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en werknemers maatregelen treffen om blootstelling te voorkomen of te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van minder schadelijke stoffen, alternatieve werkmethodes en de juiste gereedschappen. De toolboxfilm brengt dit alles op begrijpelijke wijze in beeld.

Dick Wallenburg (hoofd Expertisecentrum en plaatsvervangend directeur Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW) overhandigde de film aan Elly Verburg (directeur OTIB) als aanzet voor de branche om aan de slag te gaan met een arbocatalogus voor veilig werken met kwartsstof.

De toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’ is in opdracht van de Inspectie SZW geproduceerd door Mediageniek, in samenwerking met Tappan Communicatie en specialisten uit de installatiebranche. De film is bedoeld voor voorlichting, instructie en opleiding en is geschikt voor gebruik binnen zowel de installatie- en isolatiebranche als de bouw. Zie de film De gevaren van kwartstof. Bron: Nieuwsbericht SZW | 26-11-2013