Inspectie SZW: verwerking verontreinigde grond boekt vooruitgang, maar ruimte voor verbetering

26 oktober 2015 07:38 uur

2014 liet een verbetering zien in de arbeidsomstandigheden van werknemers die werken met verontreinigde grond. Wel is er nog veel ruimte voor verdere verbetering. Dit concludeert de Inspectie SZW. In 2014 voerde ze 160 inspecties uit op locaties waar met verontreinigde grond werd gewerkt.

Betere naleving, nog steeds gezondheidsrisico’s

Bedrijven die werken met verontreinigde grond houden zich steeds beter aan de regels. In 2014 waren bij 51% van de controles arbeidsomstandigheden niet in orde, in 2010 was dit nog op 90% van de locaties het geval. Wel lopen werknemers in de branche nog altijd veel gezondheidsrisico’s. Dit komt vooral doordat de bodem niet altijd goed wordt onderzocht voordat het werk begint. Zo kan het gebeuren dat werknemers grondwerk verrichten zonder te weten dat er gevaarlijke stoffen of explosieven in de bodem aanwezig zijn.

Opdrachtgevers doen nog niet genoeg

Het blijkt dat opdrachtgevers nog niet voldoende doen om het werk veilig te maken. Bij het uitschrijven van de opdracht moet een opdrachtgever arbeidsrisico’s in kaart brengen, waaronder het risico van verontreinigingen in de bodem. Tot nu toe zijn opdrachtgevers zich nog niet voldoende bewust van hun rol bij het zorgen voor veilige werkomstandigheden.

Meerjarenprogramma

De Inspectie SZW schrijft dit jaar een nieuw meerjarenprogramma voor de grond-, weg en waterbouw. Daarbij bekijkt de Inspectie samen met partijen uit het werkveld hoe de arbeidsomstandigheden in de sector verder kunnen verbeteren.

Meer informatie