Inspectie SZW spreekt met voedingsindustrie over brancheaanpak asbest

17 februari 2014 08:46 uur

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending op 9 januari jl over de vondst van asbest op brood zijn er Kamervragen gesteld. Minister Asscher heeft deze vragen op 10 februari jl. beantwoord. Een van de Kamervragen was of de minister de voedingsmiddelenbedrijven op korte termijn wil verplichten om alle asbest uit apparaten en machines die gebruikt worden bij de voedselproductie te laten verwijderen.

De minister antwoordt hierop dat hij dat niet nodig vindt: In ons land geldt sinds 1993 een algeheel verbod op productie, gebruik en import van asbest. Asbesthoudend materiaal is echter tot die tijd in velerlei toepassingen gebruikt. Zolang er geen asbest vrijkomt uit die toepassingen is er geen sprake van risico.  Bron: Asbest en Bouw febr. 2014. Lees meer>>>>

Lees ook:  beantwoording Kamervragen: