Inspectie SZW gaat gericht controleren op kwartsstof

27 oktober 2014 07:26 uur

Gerichte controles vorig jaar hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van adequate apparatuur waarmee blootstelling aan kwartsstof wordt voorkomen. De komende inspecties zullen uitwijzen of de apparatuur nog steeds wordt gebruikt en of op niet eerder bezochte locaties de apparatuur nu ook wordt gebruikt.

Levensgevaarlijk
Het lijkt zo onschuldig, stof dat vrijkomt bij het bewerken van steen en beton, maar het is levensgevaarlijk. Deze stof, kwartsstof genoemd, is kankerverwekkend en kan naast longkanker ook andere longaandoeningen veroorzaken. Duizenden bouwvakkers hebben er dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld als ze boren, zagen en schuren in beton. Het gaat dan onder meer om werknemers van hoofd- of onderaannemers, installateurs en tegelzetters, maar ook om zzp’ers , zoals voegenhakkers en  sleuvenfrezers. In 2013 zijn verschillende acties ondernomen om werknemers beter te beschermen tegen kwartsstof. Organisaties als Arbouw en TNO hebben de ondernemers voorgelicht. Bron: Asbest en Bouw 26 oktober 2014. Lees verder>>>>