Informatieavond 2 september: Sloop zwembad De Whee en tijdelijke invulling terrein

31 augustus 2014 14:42 uur

Binnenkort begint de sloop van het zwembad De Whee aan de Gruttostraat. De gemeente houdt een informatieavond waar het verloop van de werkzaamheden wordt toegelicht. Ook wordt teruggekoppeld wat er gedaan is met de opmerkingen die gemaakt zijn door omwonenden tijdens de inloopbijeenkomst in mei en informeert de gemeente wat er met het braakliggende terrein gaat gebeuren.

De informatieavond in de raadszaal van het gemeentehuis is op dinsdag 2 september en begint om 19.00 uur. 

Na de sloop en egalisering van het terrein worden er parkeerplaatsen aangelegd aan de Merelstraat. De parkeerplaatsen aan de ingang van het zwembad blijven bestaan zolang het terrein niet opnieuw ontwikkeld wordt. Aannemer NTP Infra B.V. uit Enschede gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Ook hoort u meer over de mogelijke tijdelijke invulling van het straks braakliggende terrein. De Stichting Voor en Door Goor gaat iets vertellen over stadslandbouw. Stadslandbouw zou een tijdelijke invulling voor het terrein kunnen zijn. Wij stellen uw komst op prijs omdat we graag ook uw mening willen weten.

U bent van harte welkom op dinsdag 2 september 2014 om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Goor. De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. Kunt u niet komen maar hebt u wel vragen dan kunt u contact opnemen met de aannemer via zwembaddewhee@ntp-enschede.nl. Bron: gemeente Hof van Twente.