In the Picture: Van der Bel B.V. Aartswoud sloopt de crisis

09 december 2013 09:19 uur

‘De crisis wordt niet het probleem van onze kinderen, het vinden van goede vakmensen wèl!’  Dit is het credo van  George Deken, directeur van Van der Bel b.v. in Aartswoud, over zijn idee van creëren van nieuwe kansen  en blijven floreren in een boeiende sector.

Van der Bel is al jarenlang een echt familiebedrijf, met alle voordelen die nu eenmaal de betrokkenheid van de mens  met het werk binnen een dergelijke onderneming met zich meebrengt. Behalve het echtpaar George en Tiny, zijn ook hun kinderen werkzaam binnen het bedrijf. Kwaliteit staat bij Van der Bel hoog in het vaandel!  Het bedrijf is met zijn tijd meegegroeid. De oorspronkelijke vestiging Aartswoud bleek al gauw te klein. Het gevolg was dat het bedrijf zijn hout-afdeling afstootte en zich puur ging toeleggen en specialiseren op het groeiende aanbod binnen de sloopbranche.

Het gaat Van der Bel voor de wind. Dit jaar werd het machinepark uitgebreid en vernieuwd met een Volvo Shovel, een midi-kraan en een Manitou verreiker voor het veilig werken in de asbestsanering op grote hoogte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                         Van der Bel: een hecht familiebedrijf.

Duurzaamheid.

Duurzaamheid is voor Van der Bel geen loze kreet. Al jaren beweegt men zich binnen het  marktsegment dat het mogelijk maakt om sloopwerkzaamheden te koppelen aan duurzaam hergebruik van het vrijgekomen materiaal. Uitstoot van CO2 heeft Van der Bel weten te beperken door puin, beton en asfalt zelf te gaan breken, op locatie. In 2004 kocht Van der Bel de eerste mobiele puin-breekmachine. Van al het afval dat uit sloopwerken vrijkomt is ruim 95 procent geschikt voor hergebruik. Het puin en beton wordt ter plekke gebroken.  De overige materialen, zoals hout, glas, kunststof, metaal en dakbedekking, worden elders bewerkt en geschikt gemaakt voor hergebruik.  Al snel bleek de vraag naar granulaat zo groot, dat Van der Bel moest bijkopen. Zo ontstond een compleet nieuwe handelstak binnen het bedrijf, inclusief het transport daarvan.

Wassen en zeven

Het aspect “duurzaamheid” is voor gemeenten, provincies en landelijke overheid een stringente voorwaarde. Dit heeft tot gevolg dat  deze instanties bij voorkeur werk gunnen aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord bezig zijn en op een goede manier omgaan met afval.  Daarvan profiteert ook Van der Bel b.v. Vier jaar geleden werd derhalve een tweede breekmachine aangeschaft. De handel en het bijbehorende transport breidden zich verder uit. Omdat klanten gingen vragen om specifieke maten granulaat, werd vervolgens een mobiele zeefinstallatie gekocht waarmee  het granulaat kan worden gezeefd op verschillende groottes. Gerecycled betongranulaat wordt steeds vaker verkozen boven grint, dat je niet onbeperkt kunt afgraven.

Heden en toekomst.

Deze winter gaat Van der Bel  in eigen beheer een mobiele wasinstallatie bouwen, zodat  men straks – op locatie – een uitgezeefde, gewassen korrel op maat kan leveren. Hun expertise over het wassen en zeven van granulaat heeft het bedrijf  eerder al ingezet voor de Mebin betoncentrales in Noord- en Zuid-Holland. Voor dit bedrijf zeeft men ook het zeezand, waarin zich nog hele kleine kleideeltjes bevinden waardoor dit niet geschikt is voor de betonindustrie. Er is veel vraag naar specifiek werk. Van der Bel heeft veel nieuw werk gehaald uit hun corebusiness.’

Vier jaar geleden ging VDB Milieutechniek van start. Er is nog veel asbestverontreiniging in Nederland. Deze vervuilde grond wordt afgegraven en elders gereinigd, waarna de schone grond wordt terug gebracht naar de oorspronkelijke locatie. Van der Bel bouwde zelf een mobiele bodemsanering-unit, waarmee op locatie asbest uit vervuilde grond wordt verwijderd. Het restmateriaal dat overblijft is schoon en klaar voor hergebruik. De techniek was al bekend, maar met de mobiele unit is Van der Bel uniek.

Na een aantal proefprojecten ging begin oktober het eerste mobiele asbestproject van start in Den Helder. Van der Bel gaat 7.000 ton grond met puin en asbestbrokken scheiden, dat levert 97 procent schoon materiaal op. Ook is pas in opdracht van Sagrex Hanson in Amsterdam, een begin gemaakt met  het demonteren en slopen van een grind-zeef-was installatie.

Kortom: Van der Bel is een bedrijf dat meegroeit met zijn tijd. Voor de toekomst ziet directeur George Deken alleen maar licht aan de horizon.

Contactgegevens Van der Bel:

Kantooradres : Zuiderzeestraat 16, 1719 LA Aartswoud
E-mail adres : info@vanderbel.nl
Telefoonnummer : 0229-581327
Faxnummer : 0229-582772