Hulp bij vragen over bodemsanering

02 mei 2016 15:12 uur

Bedrijven die vragen hebben over de bodemsanering van spoedlocaties op grond van het Bodemconvenant Bodem en Bedrijfsleven uit 2015, kunnen deze stellen aan het Bodemcentrum. Het is namelijk niet de bedoeling dat bedrijven en overheden in juridische strijd terechtkomen, dus het centrum wil helpen om eventuele problemen of misverstanden zo pragmatisch en goedkoop mogelijk op te lossen.

In mei vorig jaar is het Bodemconvenant Bodem en Bedrijfsleven met de overheid gesloten. Doel van dit convenant is onder andere dat het bedrijfsleven en overheidskoepels (gemeenten en provincies) gezamenlijke stappen zetten om het meest urgente deel van de bodemsaneringsopgave in Nederland, de zogeheten spoedlocaties, af te ronden.

Informatie over concrete, individuele spoedlocaties staat op websites van onder andere gemeenten en provincies. Bovendien verschijnt er naar verwachting deze maand een overzicht van de actuele stand van zaken rond spoedlocaties. Hoewel de bedrijven die hiermee te maken hebben waarschijnlijk al op de hoogte zijn, kunnen er natuurlijk toch nog vragen zijn, bijvoorbeeld over recent verruimde subsidiemogelijkheden of toekomstige veranderingen in wetgeving zoals de Omgevingswet. Bron: MKB Nederland 2 mei 2016. Lees verder>>>>