Hoorn: Sloop- en nieuwbouwplannen in Sint Jozefstraat en Sint Eloystraat

12 november 2020 19:54 uur

De vernieuwing van de wijk Hoorn-Noord gaat door. Na verduurzaming en renovatie van diverse complexen en recentelijk de sloop/nieuwbouw van de Binneblijfstraat en Johannes Poststraat  is Woningcorporatie Intermaris voornemens 89 woningen te slopen aan de Sint Jozefstraat en Sint Eloystraat en deze te vervangen door ten minste 89 nieuwe sociale huurwoningen.

Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat renovatie niet meer resulteert in kwalitatief goede woningen. De start van de sloopwerkzaamheden staat gepland voor begin 2023. De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

Technisch onderzoek en woonbelevingsonderzoek
Het project betreft vier woongebouwen met in totaal 77 appartementen, 12 beneden-boven woningen en 19 garageboxen aan de Sint Crispijnstraat. Een paar jaar geleden liet Intermaris een technisch onderzoek uitvoeren naar de staat van de woningen. Ook werd onder de bewoners een woonbelevingsonderzoek uitgevoerd. De conclusies uit beide onderzoeken zijn in een paar inloopbijeenkomsten in De Zaagtand met de bewoners gedeeld. Afgesproken werd dat Intermaris samen met de gemeente Hoorn naar de mogelijkheden zou kijken op deze plek.

Sloop woningen en vervangen door nieuwbouw enige verantwoorde optie
De conclusie van Intermaris en de gemeente is dat de woningen en garageboxen gesloopt worden. Dit is de enige verantwoorde optie. Er komen in ieder geval evenveel sociale huurwoningen terug als dat er gesloopt worden. Met de nieuwbouw zetten Intermaris en de gemeente in op kwalitatief goede woningen, meer woonplezier en verbetering van de wijk. “De bestaande woningen dateren van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw”, vertelt Han Leurink, directeur Wonen en Vastgoed van Intermaris. “Ze zijn dusdanig verouderd dat ze na renovatie niet zouden voldoen aan de huidige eisen van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en woonplezier.”

Met voorrang verhuizen en recht om terug te keren
“Ik snap dat het geen leuke boodschap is om te krijgen dat je woning wordt gesloopt”, vervolgt Leurink, “maar ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe woningen zullen bijdragen aan prettig wonen in een fijne wijk. De huidige bewoners kunnen met voorrang verhuizen naar een andere woning en krijgen als de nieuwbouw gereed is, de mogelijkheid terug te keren naar een van de nieuwbouwwoningen. We gaan de komende tijd met hen in gesprek over hun wensen en de mogelijkheden. Dat doen we zorgvuldig en daar nemen we dus de tijd voor.”

Ontwikkeling nieuwbouw
De invulling van de nieuwbouw wordt samen met de gemeente onderzocht. Zeker is dat er minimaal 89 sociale huurwoningen terugkomen ter vervanging van de 89 woningen die worden gesloopt. Bewoners en omwonenden worden in een later stadium uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van de nieuwbouw.

Sociaal Plan
De komende anderhalf tot twee jaar werkt Intermaris met de huidige bewoners aan een goed verloop van het traject. Samen stellen ze een zogenaamd Sociaal Plan op, met daarin afspraken over zaken als verhuizen, terugkeren, woonlasten, ondersteuning en financiële compensatie. De bewoners kunnen tot 2023 in hun huidige woning blijven. Ook aangrenzende huurders, omwonenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd. Bron: hoornradio.nl