Hoorn: Portiekflats Grote Waal Noord gaan tegen de vlakte

05 juli 2015 07:46 uur

Intermaris wil de woningen aan de Siriusstraat, Steenbokstraat en Zuiderkruisstraat gefaseerd slopen en vervangen voor nieuwbouw. Aanleiding hiervoor is de slechte technische staat van de woningen. Ook de uitkomsten van het bewonersonderzoek wezen in de richting van sloop/nieuwbouw.

De woningcorporatie vindt het belangrijk om goede woningen te blijven verhuren en denkt graag samen met de bewoners na over de toekomstige woningen. Ruim 100 huishoudens van de 294 portiekwoningen en 18 tussenliggende woningen in de Grote Waal Noord waren woensdag 1 of donderdag 2 juli aanwezig bij de informatiebijeenkomst over de toekomst van hun woningen. Bron: Dichtbij.nl 3 juli 2015.