Hoogezand-Sappemeer: schone start voor het kindcentrum in de Vosholen

14 maart 2014 19:23 uur

De bouw van het kindcentrum in de Vosholen komt steeds dichterbij. Ter voorbereiding op de bouw, heeft de gemeente opdracht gegeven de bodemverontreiniging, met onder andere asbest, rondom het ketelhuis en schoorsteen af te graven. Ook de betonvloer (van de inmiddels gesloopte schuur) zal verwijderd worden. De sanering start op 17 maart, en duurt een week. Oosterhof Holman voert de sanering uit. EcoReest doet de milieukundige begeleiding.

Verontreinigde grond zal worden afgevoerd met vrachtwagens via een rijplatenbaan ten zuiden van het bestaande schoolgebouw en de Boomgaard (zie onderstaand kaartje) naar een verwerkingslocatie. De milieukundig begeleider zal door middel van bodemonderzoek controleren of de saneringsdoelstellingen worden gehaald. Het onderzoeksresultaat en het verslag van uitgevoerde saneringswerkzaamheden zal worden vastgelegd in een evaluatierapport. Het bevoegd gezag, de Provincie Groningen, zal dit rapport beoordelen. De Provincie legt deze beoordeling vast in een beschikking, die zij ter inzage zal leggen.

Na afloop van de sanering blijven de hekken staan. Het voormalig ketelhuis wordt ontdaan van asbest. Na de zomervakantie zal worden begonnen met de bouw van het nieuwe kindcentrum. Voorafgaand aan de bouw organiseert de gemeente een informatiemarkt over de bouwplannen. Bron: gemeente Hoogezand-Sappemeer.