Hoog Lindoduin op de schop voor grootschalige renovatie

26 september 2016 18:23 uur

Scheveningen – Vestia heeft afgelopen week aan de bewoners van Hoog Lindoduin bekend gemaakt dat er een grootscheepse renovatie voor het complex in het verschiet ligt. Bewoners zullen gedurende de renovatie in een andere woning worden ondergebracht, maar zij zijn er niet gerust op dat zij na de renovatie weer terug kunnen keren naar hun woning in Hoog Lindoduin.

Waar rond 2010 nog plannen op tafel lagen om het complex aan de Westduinweg compleet te slopen, kiest Vestia nu voor een renovatietraject. “We besloten in samenwerking met de gemeente tot een grootschalige renovatie om het behoud van sociale huurwoningen op deze locatie mogelijk te maken. Na de renovatie verhuren we het grootste deel van de woningen in de sociale sector en een klein deel wordt vrije sector huurwoningen”, aldus Vestia. Bron: krant1.haagsekustmedia.nl 26 sept. 2016 Lees verder>>>>