Hoger subsidiebudget Verwijderen asbestdaken 2016

31 augustus 2016 14:09 uur

Op 24 augustus 2016 besloot Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het budget voor de Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken te verhogen. Dit stijgt voor 2016 van € 10 miljoen naar € 15 miljoen.

Particulieren, bedrijven, non-profit en overheidsinstellingen kunnen gebruikmaken van de regeling. Particulieren dienden 53% van de aanvragen in. Bedrijven namen 46% van de aanvragen voor hun rekening. De staatssecretaris wil voorkomen dat aanvragers tot volgend jaar moeten wachten voordat zij de subsidie ontvangen. De subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2019. In totaal blijft er een budget van minimaal € 75 miljoen beschikbaar gedurende deze looptijd.

Verbod op 1 januari 2024

De subsidieregeling is bedoeld voor de verwijdering van asbestdaken. Alle asbestdaken zijn per 1 januari 2024 verboden. Het verbod en de subsidieregeling gelden uitsluitend voor asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest). Dakbeschot komt niet in aanmerking voor subsidie. Bron: rvo.nl 31 aug 2016