Hof van Twente: tentoonstelling over asbestsaneringen in gemeentehuis

17 januari 2014 15:48 uur

De grote asbestsaneringsoperaties in en rondom Hof van Twente en Overijssel staan centraal tijdens twee gecombineerde exposities in het gemeentehuis van Hof van Twente.  De tentoonstellingen zijn te bezichtigen tijdens openingstijden van woensdag 22 januari tot en met vrijdag 21 februari 2014. 

De ene expositie brengt de asbestsanering van wegen en paden in Hof van Twente en omgeving in beeld. Dit saneringsproject is de afgelopen jaren door het Rijk, samen met de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten uitgevoerd. In totaal zijn bijna 1000 locaties gesaneerd in Hof van Twente en omgeving. De tentoonstelling is een initiatief van de Dienst Landelijk Gebied, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en geeft informatie over asbest, de verwerking en de sanering.

 De andere expositie schetst een overzicht van alle asbestsaneringen die de laatste 15 jaar in Hof van Twente en omgeving zijn en worden uitgevoerd. Van de sanering van de wijk Hogenkamp in 2003/2004 tot aan de huidige sanering van de wijk ’t Gijmink. Deze tentoonstelling is ontwikkeld door provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente.
De asbestsaneringen zijn nodig omdat in het verleden asbestafval, dat vrijkwam bij de productie in de asbestfabriek Eternit veel als verharding werd gebruikt. Pas later werd bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid.De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente spannen zich samen met het rijk al jaren in om de vervuilde bodems op te ruimen en mogelijke gezondheidsrisico’s weg te nemen. Bron: gemeente Hof van Twente 17-01-2014.