Hof van Twente: start sloop Cobercofabriek in Markelo

22 mei 2016 07:17 uur

De sloop van de Cobercofabriek gaat in de week van 23 mei van start. De aannemer begint met de asbestsanering in het gebouw. Dit duurt ongeveer 5 weken om daarna met het echte sloopwerk te beginnen. Een deel van de fabriekspanden van de voormalige kaasfabriek Coberco blijft staan. Het hele slooptraject van de fabriek duurt ongeveer tot eind september dit jaar.

De sloopaannemer  gaat het asbest saneren en de fabriekspanden van de voormalige Coberco fabriek slopen. Tijdens het slopen van de panden wordt extra aandacht besteed aan veiligheid en het voorkomen van overlast door stof en geluid. Tijdens het dorpsfeest wordt er even een korte pauze ingelast om ruimte te maken op het kaasplein voor de kermis. Ook zal Pongers daar waar mogelijk locale ondernemers bij de sloop inschakelen die hiermee een positieve bijdrage leveren aan de centrum-ontwikkeling van Markelo.

Officieel startsein uitvoering sloop

Het werk wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Provincie Overijssel. Op vrijdagmiddag 10 juni aanstaande om 14.00 uur zullen gedeputeerde van de Provincie mevrouw Van Haaf en wethouder Scholten met een symbolische handeling het officiële startsein geven voor de sloop van de fabriek. Inwoners en bedrijven uit Markelo zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Nadat de sloop eind september is afgerond wordt begonnen met de aanleg van het nieuwe centrumgebied. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Bron: Gemeente Hof van Twente.