Hof van Twente: bodemsanering 550 tuinen ’t Gijmink van start

04 april 2016 07:12 uur

Samen met bewoners van de wijk gaven gedeputeerde Erik Lievers van de provincie Overijssel en wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente op vrijdagochtend 1 april het officiële startsein voor de asbestbodemsanering in de woonwijk ’t Gijmink in Goor. Tussen nu en eind 2017 worden in totaal 550 particuliere tuinen en het openbaar groen asbestvrij gemaakt.

De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente willen mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbest wegnemen in de woonwijk ’t Gijmink in Goor. Dat is de drijfveer voor gedeputeerde Erik Lievers en wethouder Harry Scholten om veel geld en energie te steken in de asbestbodemsanering in Gijmink A en B. “Gijmink A, waarbij we naast bodemsanering ook een herstructurering uitvoeren, nadert de eindsprint. Maar sinds 2013 werken we aan de voorbereiding van Gijmink B. De eerste periode van de voorbereiding stond vooral in het teken van inventarisatie en onderzoek. Alle private percelen zijn geïnventariseerd en er is met bewoners gesproken over hun kennis van mogelijke asbestverontreiniging. In de periode daarna zijn tuintaxaties uitgevoerd en werden overeenkomsten gesloten met bewoners”, vertelt Erik Lievers.

Samenwerken aan een schone en veilige leefomgeving “Samen met de gedeputeerde ben ik blij dat de uitvoering nu van start kan. Ook al snappen we allebei dat dit weer een enorme impact op de bewoners van de wijk heeft”, zegt wethouder Harry Scholten. “Projectteam en aannemer doen hun uiterste best om het allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar de mensen gaan het natuurlijk in alle opzichten merken.” Volgens Erik Lievers is het uiteindelijk allemaal voor een goed doel: “Een schone en veilige leefomgeving voor de mensen van nu en de mensen van later”.

Aannemer aan de slag 

Het bedrijf NTP Milieu uit Enschede heeft de opdracht gekregen om bodemonderzoek en bodemsanering uit te voeren. Arcadis Ontwerp en Consultancy is namens de gezamenlijke opdrachtgevers provincie en gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden (directievoering) en de milieukundige controles.

Onderzoek en sanering

Het projectgebied Gijmink B is ingedeeld in dertig verschillende blokken van woningen en tuinen. Per blok worden onderzoek en sanering aaneengesloten uitgevoerd. Na het onderzoek worden grondmonsters in een laboratorium onderzocht. Op basis daarvan wordt de asbestvervuiling per tuin vastgesteld. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor de sanering. Er wordt telkens in meerdere blokken tegelijk gewerkt. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met belangrijke aspecten als veiligheid, verkeersdoorstroming en leefbaarheid in de wijk. De aanpak is “van binnen naar buiten”. Dat betekent dat de blokken, die het meest direct grenzen aan Gijmink A, als eerste worden aangepakt.

Drie keer aan tafel

De uitvoering van onderzoek en sanering heeft een grote impact op het dagelijks leven in de wijk. De uitvoerende partijen doen hun uiterste best om overlast te beperken, maar de hele wijk gaat natuurlijk merken dat er wordt gewerkt. Om alle eigenaren van tuinen zo goed mogelijk te betrekken, komen vertegenwoordigers van NTP en Arcadis minimaal drie keer bij de bewoners thuis. De eerste keer voor een kennismaking en het bespreken van de onderzoekaanpak. De tweede keer om de onderzoeksresultaten toe te lichten en het plan voor sanering te bespreken. Bij het laatste gesprek worden de saneringsresultaten besproken en wordt teruggeblikt op de uitvoering van het werk. Tijdens deze gesprekken komen ook allerlei praktische zaken aan bod.

Planning

Het bodemonderzoek in het eerste blok is nu van start. Op de website www.saneringgijmink.nl is alle informatie te vinden over de blokindeling. Ook zijn de gegevens beschikbaar van de globale planning per blok. Bron: Gemeente Hof van Twente.