Hillegom: Bodem oude manege blijkt vervuild

07 oktober 2019 18:14 uur

Wethouder Anne de Jong heeft de raad geïnformeerd over aangetroffen bodemvervuiling op het terrein van de oude manege.

In een toelichting laat de gemeente weten: “In april 2019 is aannemer Markus B.V. in opdracht van de gemeente begonnen met de sloop van de oude manege in de Vossepolder. Tijdens deze sloop is een nader onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit op het terrein van de manege. Het puin met asbestdeeltjes in de bodem onder de voormalige manege, de voormalige paardenbak en daarbuiten vormen de grootste verontreiniging. Deze bodemvervuiling onder de voormalige manege en de voormalige paardenbak was tot op dat moment niet bekend, maar heeft in het verleden geen gevaar opgeleverd voor de gebruikers van de manege en/of omgeving. Het lag diep in de grond en was volledig afgedekt. Met behulp van experts zijn de benodigde sanering en de financiële gevolgen hiervan in beeld gebracht. De extra kosten voor de sanering worden geraamd op circa 675.000 euro.

De aannemer Markus B.V. is vervolgens in juli 2019 gestart met het saneren/verwijderen van de vervuilde grond. Dit is gedaan om het terrein van de manege geschikt te maken voor woningbouw. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de sanering milieukundig begeleid. Deze werkzaamheden hebben geen gevaar opgeleverd voor de omgeving/omwonenden en de volksgezondheid.

Na de sanering van de vervuilde grond op het terrein van de manege wordt er schone grond aangebracht. Dit gebeurt in oktober en november van dit jaar. Deze grond moet vervolgens circa 8 maanden zo blijven liggen voordat er gebouwd kan worden. De grond krijgt op deze manier voldoende draagkracht zodat er daarna woningen op gebouwd kunnen worden. Vanaf augustus 2020 kan het terrein bouwrijp gemaakt worden waarna in het najaar van 2020 kan worden begonnen met de bouw van de woningen.” Bron: dehillegommer.nl 7-10-19