Heumen voorbereid op asbestrisico’s

24 oktober 2013 13:58 uur

De gemeente Heumen heeft een Asbestprotocol opgesteld. Het protocol is gericht op de uitvoering van onze toezichthoudende taken en bevat werkinstructies, checklists, standaarden en relevante informatie voor alle voorkomende asbestsituaties waar de gemeente mee te maken krijgt.
In veel gebouwen is asbest gebruikt als bouwmateriaal. Zolang dit asbest ongemoeid gelaten wordt, geeft dit in de meeste gevallen geen risico’s voor de gezondheid. Anders wordt het als bij werkzaamheden asbesthoudende materialen worden gebroken of beschadigd, of als bij een calamiteit asbestdeeltjes vrijkomen. De asbestvezels die dan vrijkomen, zijn schadelijk voor de gezondheid. Door de instructies van het Asbestprotocol te volgen worden onnodige gezondheidsrisico’s voor ambtenaren én inwoners voorkomen en worden financiële risico’s beperkt. Zo wordt sneller en effectiever opgetreden met een professionele aanpak.  Bron: gemeente Heumen