Het Leidse Stadsbouwhuis wordt gesloopt

22 juli 2020 08:05 uur

Het Leidse Stadsbouwhuis aan de Langegracht gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw van woningen en de ontwikkeling van het ’Energiepark’. Dat hebben burgemeester en wethouders dinsdag besloten.

De gemeente onderzocht de mogelijkheid het gebouw waar talloze Leidenaars hun inkomenszaken regelden en bouwplannen kwamen inzien, te sparen.

Want dat zou de gemeenteraad het liefst zien, bleek eind vorig jaar. Bovendien vroeg de Historische Vereniging Oud Leiden er een gemeentelijke monumentenstatus voor aan.

Maar dat gaat niet gebeuren, al erkennen B&W dat het uit 1979 stammende Stadsbouwhuis, ontworpen door gemeentearchitect Fred Temme, het enige nog resterende gebouw in de Leidse binnenstad is dat architectonisch onder het structuralisme wordt gerekend.

In hun brief aan de gemeenteraad leggen B&W niettemin uit dat het weghalen van het Stadsbouwhuis cultuurhistorisch gezien desondanks pluspunten scoort.

Alleen met het forse blok uit de weg immers, is het uitgangspunt haalbaar om het nieuwe Energiepark beter aan te sluiten op de historische binnenstad. Sloop en nieuwbouw is bovendien de optie die het kleinste financiële tekort oplevert.

Energieneutraal

Het gebouw zit ook het streven dwars om een beetje vlot, en zoals beloofd binnen de singels, de 33 benodigde nieuwe woningen te bouwen die nodig zijn om bewoners van het Doelencomplex aan de andere kant van de stad te compenseren.

Zeer tegen hun zin – en die van hun huisbaas De Sleutels – moeten zij hun huizen namelijk opgeven voor universitaire campusbouwplannen.

In de moderne definitie van duurzaamheid scoort sloop ook beter dan hergebruik van het Stadsbouwhuis. Het biedt immers de mogelijkheid een compleet energieneutraal gebouw te ontwikkelen, stellen B&W, en misschien zelfs wel energie leverend.

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de voorgenomen sloop en afwijzing van een monumentenstatus.

Dat gebeurt begin volgend jaar, als het haalbaarheidsonderzoek is afgerond dat momenteel loopt naar de plannen voor het complete gebied van het te ontwikkelen Energiepark (dat strekt tot aan de 3e Binnenvestgracht). Bron: leidschdagblad.nl