Helsmondse wijk Rijpelberg wordt eindelijk gesaneerd

17 maart 2014 12:10 uur

De vervuilde grond in de Helmondse wijk Rijpelberg wordt maandag gesaneerd. Veel tuinen in de wijk zijn al drie jaar vervuild met de giftige stof polychloor-bifenyl (pcb). De vervuiling werd in 2010 ontdekt in de tuinen van 51 huizen, een speeltuin en een plantsoen. De pcb’s in de grond kunnen onder meer leverschade, groeistoornissen en kanker veroorzaken. De precieze oorzaak van de vervuiling is niet meer te achterhalen, maar pcb werd vroeger gebruikt in oliën en smeermiddelen. Bewoners van de wijk waren het niet eens met het plan van de gemeente, die wilde de grond overal tot een meter afgraven. Bron: Omroep Brabant 17-03-2014.  Lees verder>>>>