Hardinxveld-Giessendam: geen verhoogde concentratie asbestvezels in gymzaal

30 mei 2016 06:54 uur

Er is geen verhoogde concentratie van asbestvezels aangetroffen in de lucht van de gymzaal in Boven-Hardinxveld. Dat blijkt uit de resultaten van het aanvullende asbestonderzoek in de gymzaal.

Geen verhoogd risico door asbest

Uit onderzoek van een onafhankelijk onderzoeksbureau blijkt dat er geen verhoogde concentratie van asbestvezels in de lucht van de gymzaal is aangetroffen. Dit betekent dat er geen extra risico bestaat voor de gezondheid van de gymzaalgebruikers. Daarmee is de lucht in de gymzaal vergelijkbaar met de gewone buitenlucht.

Onderzoek naar asbest

Bij het verplichte onderzoek naar asbest voor de sloop van de oude gymzaal in Boven-Hardinxveld werd beperkt beschadigd asbest aangetroffen. Het gaat hierbij om zogenaamde “witte asbest” (Chrysotiel). Bij beschadigd asbest kan er sprake zijn van gevaar. De gemeente heeft daarom vervolgonderzoek laten uitvoeren om te kijken of er asbestvezels in de lucht terecht gekomen zijn. Daarbij zijn geen verhoogde concentraties van asbestvezels in de lucht aangetroffen.

Asbest wordt verwijderd

Het asbest wordt voor de sloop van de gymzaal door een gecertificeerd bedrijf verwijderd. Bij verwijdering van asbest bij sloop wordt de wettelijke procedure gevolgd. Dat betekent dat de gemeente nu eerst een sloopaanvraag doet. Daarna wordt het asbest verwijderd. De gymzaal blijft tot en met de sloop gesloten. De gemeente heeft de gebruikers van de gymzaal ingelicht.

Meer informatie over asbest is te vinden in het document Vragen en antwoorden over asbest van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Bron: gemeente Hardinxveld-Giessendam.