Harderwijk: Waterfront vraagt laatste werkpakket voor explosievenonderzoek aan

20 september 2015 07:06 uur

Sinds april 2014 is projectbureau Waterfront bezig met het onderzoeken naar en opruimen van niet-gesprongen explosieven (OCE-onderzoek) in het plangebied. De gemeenteraad heeft voor drie fases financiering ter beschikking gesteld. Nu is het vierde en laatste werkpakket aan de beurt voor het OCE-onderzoek van de Stadswerven, Kades en het Boulevardgebied. De werkzaamheden starten in oktober 2015 en duren ongeveer een jaar.

Ingewikkelde opgave

Vanwege de vondst van niet-gesprongen explosieven in Waterfront was in het in 2014 noodzakelijk de geplande bodemsanering anders te organiseren en te financieren. Een OCE-onderzoek is vaak kostbaar en ingewikkeld, maar is in Waterfront extra complex vanwege de hoge concentraties asbest in de grond. Die isolerende werking van de asbest belemmert de apparatuur die verdachte objecten moet detecteren. Daarbij wil gemeente Harderwijk dat de veiligheid van de omgeving en de toekomstige bewoners gewaarborgd blijft. En dat mensen in het saneringsgebied hun werk veilig en verantwoord kunnen doen.

Kosten door stilstand

Naast de nog te maken kosten voor verder onderzoek en opruimwerkzaamheden, vraagt de vertraging van de saneringswerkzaamheden ook een aandeel in het budget. Voor de bodemsanering van Waterfront is namelijk een speciale Beau Dredge machine gebouwd, die nergens anders in kan worden gezet, en die inmiddels al een jaar stilstaat. Ook moesten vloeren en fundaties van oude fabrieken in het verdachte deel van de Stadswerven met gepantserde sloopkranen worden verwijderd.

Financiering

Het volledige onderzoek, de bijbehorende opruimwerkzaamheden en de kosten door stilstand van de geplande sanering bedragen € 4.495.304,-. Voor 70% van deze kosten doet gemeente Harderwijk een beroep op de suppletieregeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De overige € 1.348.591,- kan op dit moment worden gefinancierd uit de begroting van de bodemsanering van Waterfront.

Aangetroffen objecten

Tot op heden zijn er 12 brandbommen gevonden, waarvan één niet ontbrand was. Verder is er geschutsmunitie aangetroffen en restanten van een vliegtuigwrak. Al deze gedetecteerde objecten zijn inmiddels geborgen.  Bron: gemeente Harderwijk.