Harderwijk: UWoon bouwt ook voor gierzwaluwen

29 mei 2020 11:44 uur

 Woningcoöperatie UWoon is voornemens verouderde huizen in de wijk Tinnegieter te slopen en te vervangen door duurzame nieuwbouw. Met de sloop verdwijnen ook de nestplaatsen van gierzwaluwen.

Vooruitlopend daarop heeft UWoon onlangs tientallen nestkasten geplaatst in delen van de wijk die overeind blijven. De gierzwaluwen kunnen hier naar uitwijken. De toekomstige wijk wordt ook in dat opzicht duurzaam ingericht.

In de wijk Tinnegieter broeden tientallen gierzwaluwen. Zij keren ieder jaar vanaf eind april terug uit Afrika en nestelen in holten achter kieren van muren en onder dakpannen.

Woningcoöperatie UWoon is van plan om begin 2021 in deze wijk een aantal verouderde woningen te slopen. Daarbij gaan nestplaatsen van gierzwaluwen verloren. Wetgeving vereist dat dit verlies gecompenseerd wordt. Dat kan onder meer door speciaal ontworpen nestkasten aan te brengen. Overheden raden aan om dit ruimhartig te doen door een veelvoud te plaatsen van het aantal nesten dat door de sloop verloren gaat. Om de vogels tijdig kennis te laten maken met de nieuwe nestkasten wordt ook geadviseerd om de plaatsing al minimaal in het jaar voorafgaande aan de sloop en nieuwbouw uit te voeren. De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe vroeg aandacht voor al deze aspecten.

UWoon nam de adviezen ter harte en plaatste onlangs een kleine 150 kasten aan woningen rondom de voorziene sloop. Bron: harderwijkercourant.nl