Hardenberg: Infobijeenkomst asbestsanering 21 juni 2016

18 juni 2016 07:45 uur

Op dinsdagavond 21 juni praat de gemeenteraad van Hardenberg samen met steunfractieleden, wethouder René de Vent, inwoners en agrariërs over de wenselijkheden en mogelijkheden van het (extra) stimuleren van asbestsanering. Deze raadsinformatiebijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf 2024 mogen particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen geen asbestdaken meer bezitten. Deze maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Dat betekent dat er in Overijssel de komende acht jaar ongeveer 10 miljoen vierkante meter asbestdak moet worden verwijderd van agrarische gebouwen, woningen, bedrijfsgebouwen en maatschappelijke vastgoed. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Voor de handhaving en het stimuleren van asbestsanering ziet het kabinet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en provincies.
Wat kan de gemeente Hardenberg doen?
Wachten tot 2024 is geen optie. Er moet nu al actie ondernomen worden. Rijk en provincies hebben wel enige financiële en fiscale stimuleringsmaatregelen genomen. De vraag is of deze voldoende zijn. En nog belangrijker: Wat kan/moet de gemeente Hardenberg doen? Op deze en alle andere vragen hoopt de gemeenteraad dinsdag 21 juni antwoord te krijgen.

Openbare avond
Het doel van deze avond is het verkennen van de wenselijkheden en mogelijkheden van het (extra) stimuleren van asbestsanering. Deze informatieavond is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Hardenberg. Bron: gemeente Hardenberg,