Hansweert: Sloop huizen schrikbeeld van Hansweert bij dijkverzwaring

13 februari 2018 07:24 uur

Dorpshuis Kaj Munk was bijna te klein voor de meer dan 150 belangstellenden die zich donderdagavond in Hansweert lieten bijpraten over de naderende dijkverzwaring bij het Westerscheldedorp. Maar eigenlijk kon het waterschap niet meer melden dan dat de plannen nog in een zeer pril stadium verkeren.

De informatieavond was dan ook vooral bedoeld om mensen op te roepen met ideeën te komen om de enkele tientallen miljoenen vergende klus zodanig uit te voeren dat het dorp in veel opzichten van de dijkverzwaring profiteert.

De zeedijk tussen de sluizen van Hansweert en de Willem-Annapolder voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm. Als hij doorbreekt, loopt het laaggelegen Zuid-Bevelandse dorp in luttele uren als een badkuip vol water en krijgen zo’n 1800 mensen niet meer de gelegenheid om een veilig heenkomen te zoeken.

Afbraak huizen

Daarom moet de dijk over een lengte van ruim 5 kilometer worden versterkt. De basisnorm dat een Nederlander jaarlijks een kans van 1 op de 100.000 mag lopen om door een overstroming te verdrinken, is voor een aantal gebieden in Nederland, waaronder Hansweert, verscherpt. Daar zijn de gevolgen van een dijkdoorbraak namelijk ernstiger. Bron: rd.nl 12-2-18 Lees verder>>>>