Handreiking Deskundigheidseisen Uitvoerder en Voorman Sloopwerken

11 november 2013 07:44 uur

Volgens paragraaf 3.1.1 van de BRL SVMS-007 (2012-01) dient de gecertificeerde sloopaannemer te beschikken over één of meerdere deskundigen op het niveau Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken. Daarbij is aangesloten bij de deskundigheidseisen van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS). Op verzoek van het werkveld (CCvD Slopen, certificatie-instellingen en certificaathouders) is een handreiking opgesteld over de wijze waarop kan worden aangetoond dat aan deze deskundigheidseisen wordt voldaan.

De handreiking is informatief en dient als hulpmiddel voor de certificaathouder. Uiteindelijk stelt de certificatie-instelling vast of de certificaathouder voldoet aan de eisen in paragraaf 3.1.1. De deskundigheidseisen in de BRL SVMS-007 worden in 2014 geëvalueerd. Daarbij wordt ook de toepassing van deze handreiking betrokken.

Bron: Stichting Veilig en Milieukundig Slopen 05-11-2013.  Lees verder>>>>