Handreiking Asbest in scholen

28 juni 2015 09:10 uur

De VNG, PO-Raad en VO-raad hebben een gezamenlijke Handreiking Asbest in schoolgebouwen laten opstellen door Ruimte-OK. Deze handreiking stelt gemeenten in staat asbestverwijdering in schoolgebouwen gestructureerd aan te pakken.

De handreiking zet de feiten en ervaringen rondom asbest in schoolgebouwen op een rij en bevat actuele wet- en regelgeving.

Verantwoordelijkheden

De schoolbesturen in het primair onderwijs zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van personeel en leerlingen. Voor alle schoolbesturen en gemeenten is het daarom relevant te weten hoe een eventuele aanpak van asbest in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen.

Ook gemeenten hebben een taak in deze problematiek. Zij zijn in sommige gevallen ook juridisch eigenaar van het schoolgebouw en moeten optreden wanneer asbest een direct gevaar voor de omgeving oplevert.

Meer informatie

 

Bron: VNG 23 juni 2015.