Halsteren: Zweedse huizen worden (nog) niet gesloopt

22 november 2018 20:02 uur

De zes Zweedse huizen in Halsteren blijven mogelijk toch staan. Stadlander was van plan om vier van de zes woningen te slopen, maar geeft de Dorpsraad en de Heemkundige kring nu een jaar de tijd om het behoud van de woningen te bewerkstelligen. Zij willen de sloop graag voorkomen vanwege de historische waarde van de woningen. Die werden na de Watersnoodramp namelijk door Zweden aan Halsteren geschonken.

De sloop van vier van de zes Zweedse huizen in Halsteren leek een uitgemaakte zaak. De gemeente had Stadlander al lang geleden toestemming voor gegeven, en kon die niet terugdraaien. En voor Stadlander was het logisch om de woningen te slopen. Die verkeren namelijk in een dergelijk slechte staat, dat nieuwbouw financieel de verstandigere keuze is. De woningcorporatie wil graag levensloopbestendige woningen op de percelen realiseren.

Kritiek

Stadlander kreeg veel kritiek op het plan om de woningen te slopen. Allereerst vanuit Heemkundekring Halchtert. De woningen hebben een grote historische waarde omdat ze in 1953 door Zweden werden geschonken om de woningnood na de Watersnoodramp te verlichten. Het bijzondere straatje maakte daarom deel uit van een historische wandeling die de heemkundekring ontwikkelde. En ook de Dorpsraad van Halsteren zag niets in de sloop van de beeldbepalende woningen in het Zweedsestraatje. Bron: internetbode.nl 22-11-18 Lees verder>>>>