Grootschalig de bestaande woningvoorraad verduurzamen. Hoe?

14 december 2017 11:13 uur

Grootschalige renovatie van woningen met het doel deze (bijna) energieneutraal te maken komt moeilijk van de grond. Wat zijn de oorzaken hiervan en wat is er nodig om de impasse te doorbreken?

 De nieuwe regering heeft ambitieuze doelen voor de terugdringing van CO2-emissies: 49% reductie in 2030. Woningen en andere gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van CO2 (zo rond de 40%). De afgelopen 10 – 15 jaar is al veel bereikt bij de verbetering van de energie-efficiëntie van nieuwbouwwoningen, waarbij de sterk aangescherpte regelgeving van de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) een belangrijke aanjager is geweest. En dat gaat nog beter worden: realisatie van nieuwbouw “Nul-op-de-meter” woningen wordt de laatste jaren, zeker ook financieel gezien, steeds aantrekkelijker en is daarmee de nieuwe wijze van bouwen aan het worden.

Dat is uitstekend maar in 2050 zal  nog steeds ongeveer 70% van de huidige woningvoorraad in gebruik zijn. In Nederland (en ook elders in Europa) is de afgelopen twee jaar het besef flink toegenomen dat diepgaande renovatie van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk is: zowel bij lokale en regionale overheden vanuit hun taak een duurzame leefomgeving te realiseren als bij woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren om de kwaliteit en waarde van hun vastgoed te verhogen. Bron cobouw.nl 14-12-17 Lees verder>>>>