Grenzen voor asbest 5 keer strenger

30 mei 2014 08:45 uur

De blootstellinggrens voor zogenoemd chrysotiel-asbest wordt met ingang van 1 juli vijf keer strenger dan nu het geval is. Bij 85 procent van de asbestsaneringen in ons land gaat het om deze asbestsoort. Op dit moment is de maximale hoeveelheid asbestvezels waarmee een werknemer in ons land in aanraking mag komen, ruim lager dan de Europese norm. Het risico om asbest in te ademen is daarmee voor hen al minimaal. De Gezondheidsraad adviseerde minister Asscher om de norm toch nog verder aan te scherpen. Zo wordt de kans dat een werknemer ziek wordt door het inademen van asbestvezels verder verkleind. De minister neemt dit advies nu over. Bron: Arbo Online – Fri, 30 May 2014. Lees verder>>>>