Green Deal Zonnepanelen voor Asbestdaken een succes!

08 februari 2015 10:14 uur

De Green Deals LTO – Zonnepanelen voor Asbestdaken en Aedes – Zonnepanelen voor Asbestdaken werden vorig jaar afgerond. Beide waren een succes, mede omdat het vervangen van asbestdaken voor zonne-energie is opgenomen op de Milieulijst. Maar ook omdat van uit de Green Deals andere initiatieven werden gestart.

De schadelijke effecten van asbest werden de laatste maanden zeer duidelijk. Onder andere door grote branden waarbij omliggende woningen zijn geëvacueerd. “Voor de veiligheid en het milieu is het van belang dat asbestdaken worden vervangen”, vertelt Bart Snel, beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Bij de ondertekening van de Green Deals in 2012 was duidelijk dat er nog aanzienlijke stappen gezet moeten worden om alle daken in 2024 asbestvrij te hebben. De schatting is dat op woningen en schuren circa 20 miljoen vierkante meter asbest ligt en op landbouwschuren 100 miljoen vierkante meter.”

Asbest en Zon
Met name de 20 miljoen vierkante meter op woningen lijkt erg veel. “Dat komt omdat asbest vaak wordt geassocieerd met golfplaten, maar ook dakleien kunnen asbestcement bevatten.” Om woningbouwcorporaties te stimuleren het asbest te vervangen is met Aedes (het overkoepelend orgaan van woningbouwcorporaties) een Green Deal ondertekend. Dat was de start van een vruchtbare samenwerking. Zo werd onder andere de handleiding ‘Asbest en Zon’ gepubliceerd om woningbouwcorporaties voor te lichten over de mogelijkheden. Daarnaast ontdekten we dat woonhuizen van corporaties niet in aanmerking kwamen voor MIA en Vamil. De samenwerking heeft er in geresulteerd dat de vervanging van asbestdaken voor zonnepanelen is opgenomen in de Milieulijst.”

Nieuwe initiatieven
Ook de samenwerking tussen Rijksoverheid en LTO Nederland verliep voorspoedig. “De overkoepelende landbouworganisatie startte met een inventarisatie en een enquête over de bereidheid en motivatie van agrariërs om hun asbestdaken te vervangen voor zonnedaken. Daaruit kwam naar voren dat veel agrariërs bereid zijn om hun asbestdaken te vervangen. Daarom is de milieulijst aangepast zodat de sanering van asbest en investering in zonnepanelen in aanmerking komt voor MIA en Vamil”, aldus Snel. Het grootste succes is volgens hem echter dat de Green Deal een opmaat was voor andere initiatieven. “LTO tracht projecten te bundelen zodat er effectief ingekocht wordt, met burgers worden lokale energiecorporaties opgericht en de sector heeft de site www.agroasbestveilig.nl gelanceerd. Dit is een brede visie op de omgang met asbest.”  Bron: AGRO Asbestveilig 05-02-2015.