Graafse Vestingwerken op het spoor

11 juli 2016 18:03 uur
GRAVE – Bij de baggerwerkzaamheden in de gracht bij de Lovendaalsingel en de sloop van de gebouwen van Visio aan de Elisabethstraat, kwam de wens van de gemeente Grave om de vestingwerken te herstellen weer op de voorgrond. Maar wat weten we nu eigenlijk van die vestingwerken rond Grave? De plannen die men maakte, bleken niet te kloppen en onverwacht kwam er bij het zogenaamde schaatslandje bij de Arnoud van Gelderweg muurwerk in het zicht.
Dit alles vormde de aanleiding tot een nieuw onderzoek. Leny van Lieshout dook namens Graeft Voort de archieven in en Frank Haans ging aan de slag om het ronduit boeiende nieuwe materiaal te onderzoeken, om te komen tot een duidelijk beeld van hoe de vesting er kort voor de sloop in de late 19de eeuw uit zag. Bron van Arenalokaal.nl. Lees verder>>>