GP Groot hergebruikt en recyclet materiaalstromen zoveel mogelijk

24 juni 2020 07:57 uur

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard heeft GP Groot sloopwerken en saneringen de opdracht gegund voor het slopen van 176 woningen in de Amsterdamse Kolenkitbuurt en Indische buurt. Deze sloop wordt volledig circulair uitgevoerd. Bij het demonteren van de gebouwen en woningen worden de hierbij vrijgekomen materiaalstromen zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled.

GP Groot sloopwerken en saneringen heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in ‘circulair slopen’. “In 2050 moet Nederland CO2 neutraal en 100 procent circulair zijn. En dat is precies waar we als GP Groot ons dienstenpakket op afstemmen”, zegt Bert de Vilder, senior projectleider. “Circulariteit loopt als een rode draad door al onze bedrijfsactiviteiten heen. We zijn inmiddels een voorloper op het gebied van circulair slopen en dat was voor Eigen Haard de aanleiding om ons opnieuw een grote opdracht te gunnen.”

Circulair slopen is kostenefficiënt en vermindert de CO2-uitstoot enorm, aldus De Vilder. “Bovendien heeft het hergebruik van materialen een positief effect op de berekening van de Milieuprestatie Gebouwen. Kortom; deze manier van werken levert voor alle partijen een win-win situatie op.’’ De gebouwen die worden gesloopt aan de Kramatweg en Akbarstraat fungeren als ‘donorgebouwen’ voor de nieuwbouw aan het Fridtjof Nansenhof. GP Groot heeft een lijst opgesteld van de meest kansrijke materialen die eenvoudig kunnen worden hergebruikt.

“Noem wat op die lijst staat maar even het laaghangend fruit’”, vervolgt De Vilder. “Ons ideaalbeeld is natuurlijk dat we op termijn alle grondstoffen uit sloop terug kunnen leveren als nieuwe producten. Maar in dit stadium is het reëel om vooral naar de meest interessante, en daardoor rendabele, stromen te kijken. Voorbeelden van deze stromen zijn bijvoorbeeld steenachtige materialen, kunststof kozijnen, houten deuren en kozijnen, hang- en sluitwerk, balkhout en planken, keramische dakpannen en cv-ketels.”

De vraag naar dit soort materialen en grondstoffen wordt steeds groter’’, ziet De Vilder. “Er is inmiddels een flinke afzetmarkt voor. We hebben binnen de GP Groot groep veel expertise op het gebied van circulariteit en kunnen de bij de sloop vrijgekomen materialen direct hergebruiken (upcyclen) of bewerken (recyclen) en opnieuw vermarkten. We zijn voortdurend bezig om cirkels rond te maken. Dat doen we binnen ons bedrijf door afval terug te brengen tot grondstof, halffabricaten of nieuwe producten.” Bron: recyclingmagazine.nl