Gigantische inhaalslag voor scholen in Enschede

27 juni 2020 07:39 uur

Nieuwbouw of renovatie en mogelijk sloop: Enschede gaat de komende decennia alle schoolgebouwen aanpakken. In een uitgebreid overzicht over de periode tot 2055 staat tot in detail vermeld welke school wanneer aan de beurt is.

Vijf jaar lang konden Enschede en andere gemeenten vanwege een rijksbezuiniging niet investeren in de huisvesting van scholen in het basis-, bijzonder en voortgezet onderwijs.

Dat gebeurt nu met een omvangrijk plan voor de onderwijshuisvesting alsnog met een gigantische inhaalslag. Die begint volgend jaar met een eerste ronde die in de periode 2021-2025 alleen al 55 miljoen euro kost.

Gedateerde staat

Twaalf scholen worden in die eerste periode verbouwd. Daarbij is rekening gehouden met de gedateerde staat van de gebouwen en de bevolkingsaanwas of -afname in de bewuste stadswijk.

Zo wordt een gedeelte van de grootste school in het voortgezet onderwijs – Het Bonhoeffer College van der Waalslaan grondig vernieuwd. Ook gaan de drie basisscholen in Twekkelerveld op in een zogeheten Integraal Kindercentrum.

Paulusschool

Tijdens de rondleiding door de Paulusschool in de Regulusstraat wijst Gert Jan Aarnink ineens op een gapend gat in het plafond. Het houten dakbeschot is zichtbaar. „Dit gedeelte is niet meer door ons in gebruik, hier zitten wat gemeentelijke diensten. Je ziet wel dat dit gebouw aan het einde van zijn levensduur zit. Het is op.”

Noodverband

Met een beetje goede wil is hier nog les te geven aan de 170 leerlingen, die de school telt. „We redden ons, maar het wordt steeds meer een kwestie van noodverbandjes aanleggen. Ik vergelijk de staat van het gebouw wel eens met een oude fietsband. Die hebben we door de jaren heen al twintig keer geplakt, maar blijft leeglopen.”

Het gebouw dateert van 1955, dat de Paulusschool hier de langste tijd heeft gehad is duidelijk. Samen met de andere basisscholen in de wijk – De Zevenster en Twekkelerveld – staat Aarninks school op de nominatie een Integraal Kindcentrum  (IKC) te vormen. In zo’n IKC gaan onderwijs en opvang hand in hand.

Te weinig ruimte

„Dat kindcentrum zie ik in dit gebouw niet komen”, zegt Aarnink. „Daar ontbreekt hier de ruimte voor, lijkt me.” In het grote onderwijshuisvestingsplan van de gemeente wordt voor het IKC gesproken over nieuwbouw of renovatie.

„Voor ons als directeuren wordt het de uitdaging de samenwerking tussen de drie scholen onderwijstechnisch zo goed mogelijk vorm te geven”, zegt Aarnink, die daar optimistisch over is. „De onderlinge verhoudingen zijn goed, dus dat hoeft een goede samenwerking niet in de weg te staan.”

Niets staat op voorhand vast bij de gesprekken tussen de relatief kleine basisscholen, die opgeteld zo’n 400 leerlingen hebben. „Het kan zijn dat we ieder voor zich verder gaan, maar ook dat de banden stevig worden aangehaald. Een fusie? We gaan het allemaal zien.” Bron: gelderlander.nl