Gezocht: business case voor sloopbootjes

07 juli 2014 08:26 uur

Deze zomer begint een onderzoek naar de ontmanteling van sloopboten en het hergebruik van onderdelen. DeNederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) krijgt hiervoor een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Afgedankte en half gezonken schepen in jachthavens en vaarwegen belasten de infrastructuur en het milieu, en schaden het imago van de watersport, vindt de NJI.

Volgens de organisatie is de sloop van schepen, variërend van roeiboten tot zeiljachten,  niet te vergelijken met die van auto’s. Het gaat om kleinere aantallen en veel verschillende materialen. Na een inventarisatie van de omvang van het wrakkenprobleem, wil de NJI kijken naar de economische haalbaarheid van regionale inname, verwerking en recycling. Ook de oprichting van een sloopfonds, betaald door overheid en scheepsbouwers, is een mogelijkheid. Want de opruimkosten kunnen flink oplopen. Bron: Duurzaam Bedrijfsleven.nl 7 juli 2014. Lees verder>>>>