Gevolgen van krimp: minder nieuwbouw, meer sloop

02 november 2015 10:39 uur

De bevolking in heel Nederland krimpt, maar in sommige regio’s komt de krimp harder aan”, zegt Carla Snels, beleidsmedewerker bij de gemeente Aalten. Ruwweg zou je kunnen zeggen dat de bevolking van de regio’s aan de grens met Duitsland het meest krimpt. Het kleiner worden van de bevolking in de verschillende regio’s heeft meerdere oorzaken. In Limburg was het vooral het sluiten van de mijnen en het daardoor wegtrekken van de jeugd die zorgde voor de eerste daling van de bevolking. In de Achterhoek heeft de daling nu vooral te maken met demografische ontwikkelingen. Er worden simpelweg minder mensen geboren dan er overlijden. De babyboom-generatie sterft uit en omdat de gezinnen in de loop van de tijd kleiner zijn geworden, is er niet voldoende ‘vervanging’ voor deze generatie. Bron: Aaltens Nieuws 31 oktober 2015. Lees verder>>>>