Gevaarlijke stoffen in de bouw, lastige materie, maar zijn we op de goede weg?

30 november 2018 20:08 uur

De komende jaren staat Europa in het teken van gevaarlijke stoffen. Het onderwerp is een hot topic in veel landen en ook in Nederland besteden zowel de overheid als verschillende organisaties aandacht aan het thema, ook in de bouwsector. Zo worden er talloze initiatieven georganiseerd om de bewustwording over het thema gevaarlijke stoffen in verschillende sectoren en bedrijven te vergroten. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen vindt namelijk nog dagelijks plaats zonder dat er écht werkende maatregelen zijn getroffen of dat er overwogen wordt om alternatieven toe te passen, zoals andere werkmethoden of stoffen die minder gevaarlijk zijn.

Inmiddels zijn de gevolgen voor de gezondheid van een gevaarlijke stof zoals bijvoorbeeld asbest of Chroom 6 meer dan bekend. De ambitie van de staatssecretaris van Sociale Zaken om voor 2024 de aan weer en wind blootgestelde asbestdaken te saneren is groot en wellicht, gezien de huidige werkmethoden niet realistisch. Ook het vervuilde straalgrit ligt nog vers in het collectieve geheugen. Het grit raakte verontreinigd met asbest in het land van herkomst en leidde tot blootstelling van werknemers en stillegging van werkzaamheden. Chroom 6, dat in verfsoorten is verwerkt, is de meest recente focus. Niet alleen bij defensie werd dit gebruikt om de verf slijtvaster te maken, ook in het spoor is de verf gebruikt bij de conservering van stalen masten, portalen en andere staalconstructies. Een toekomstige uitdaging is de sanering van de in de woningbouw toegepaste isolatiematerialen: de man made mineral fibres. Onbekend is of deze isolatiematerialen in de nabije toekomst tot ziektes leiden, alhoewel de vermoedens er zijn. Bron: bouwendnederland.nl 30-11-18 Lees verder>>>>