Gevaarlijke goedjes; van asbest tot kwartsstof

24 november 2014 08:10 uur

Actueler dan ooit: gevaarlijke stoffen. Zo is er het schandaal rond het gebruik van giftige camouflageverf door voormalige Defensie-medewerkers. En kunnen asbestsjoemelaars die hun certificaat kwijtraken onder een andere naam gewoon door met hun malafide praktijken.

Hoofdstuk 4 van het Arbobesluit bevat de bepalingen die betrekking hebben op gevaarlijke stoffen. Volgens artikel 4.1 zijn gevaarlijke stoffen de stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen die, vanwege hun eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van werknemers. Deze stoffen kunnen kankerverwekkend, giftig, agressief, brandgevaarlijk, bedwelmend of explosief zijn. Maar eigenlijk geldt: elke stof, hoe relatief onschuldig ook, kan in voldoende hoge dosis schadelijk zijn voor de gezondheid.

Om de gevaren te bepalen die gevaarlijke stoffen opleveren voor werknemers, moet de werkgever een beoordeling van de aard, de mate en de duur van de blootstelling tijdens het werk opnemen in zijn RI&E.  Bron: ARBO Kennisplatform. Lees meer>>>>