Geslaagd VERAS-debat over Asbestdakenverbod in 2024

19 april 2015 06:33 uur

Tijdens de beurs Asbestos2015 is het VERAS-debat over het Asbestdakenverbod geweest. VERAS, de branchevereniging van 100 sloopaannemers en asbestverwijderaars, vindt dat het Asbestdakenverbod in 2024 een heel goed signaal is om Nederland gezonder en veiliger te maken. Er dient nog wel veel geregeld te worden voordat het Asbestdakenverbod een succes wordt. Hierover waren alle deelnemers aan het VERAS-debat het over eens.

De aanleiding voor VERAS om het debat te organiseren is het ontwerpbesluit van dit Verbod dat momenteel door de Tweede Kamer wordt behandeld. VERAS is positief over dit Verbod, echter er dient nog veel geregeld te worden voordat het ook echt een succes kan worden. VERAS heeft daarvoor speciaal een zienswijze opgesteld en verstuurd aan staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het VERAS-debat op 15 april stond onder leiding van de heer Henk van der Linden (voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Slopen). De andere deelnemers aan het debat waren: Jan Bork en George Deken, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van VERAS, Wim Nieuwenhuizen, Onderzoeker bij Alterra en o.a. betrokken bij het onderzoek “Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied”, Geert-Jan van der Meijden, Medewerker handhaving bij Omgevingsdienst Brabant Noord, Ruud Hoosemans, LTO Programmamanager Asbestveilige Agrosector en Erik Dokter, Manager verzekeringsbedrijf bij Univé Dichtbij.

Vanuit een eigen invalshoek en met eigen nuances, vindt iedereen in het debat dat het Asbestdakenverbod er in 2024 moet komen. Het is goed dat Nederland op deze manier veiliger en gezonder wordt gemaakt. Er is wel aanvullend beleid nodig om het een succes te laten zijn. In de huidige regeling staat niets over het stimuleren van eigenaren van asbestdaken om al voor 2024 aan de slag te gaan. Ook werkt het stortverbod op asbest contraproductief en is het toezicht en de handhaving zeer beperkt geregeld. Verder zou er een meldingsplicht moeten komen om al ruim voor 2024 in kaart te brengen welke gebouwen asbestdaken bevatten zodat daar op toegezien kan worden.

Over VERAS

VERAS is de grootste branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderaars. VERAS bestaat uit 100 leden en 30 donateurs.