Gemeenteraad stelt sloop voormalig kleuterschoolgebouw in Westerhaar uit

14 september 2014 07:49 uur

In de raadsvergadering die afgelopen dinsdag 9 september werd gehouden, werd er een ruime raadsmeerderheid gevonden die het voorstel van het college om de voormalige Marijkeschool in Westerhaar-Vriezenveensewijk nog dit jaar te slopen van tafel kreeg.

Het CDA Twenterand had in het raadsdebat van 26 augustus al aangekondigd zich niet te kunnen vinden in de voorgenomen sloop van het voormalige schoolgebouw. De fracties van ChristenUnie, SGP, PvdA en D66 waren het met het CDA eens dat er eerst geprobeerd moet worden om het pand te verkopen. De fractie van GBT en VVD hadden geen problemen met de sloop van het gebouw.  Door het aannemen van het amendement krijgt de verantwoordelijk wethouder Engberts de komende 10 maanden de tijd om geïnteresseerde kopers te vinden voor het pand. Bron: Delta FM 10 september 2014.