Gemeenten: vervangingspiek in openbare ruimte op til

07 april 2016 06:47 uur

Negen op de tien gemeenten verwachten tot 2030 een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, parken en andere voorzieningen in de openbare ruimte. Bijna de helft heeft er onvoldoende geld voor gereserveerd. Gemeenten houden onvoldoende reserves aan.  Dat blijkt uit een peiling die is uitgevoerd door Binnenlands Bestuur.  Aanleiding was een door ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gesignaleerde trend dat gemeenten weinig zicht hebben op de vervangingsopgave in de openbare ruimte.

Door de grootschalige wijkontwikkeling in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw, zijn inmiddels veel wegen, parken, rioleringen en andere voorzieningen aan vervanging toe. Middels een online vragenlijst zijn ambtenaren die zich bezighouden met openbare ruimte en financiën ondervraagd over de stand van zaken in hun gemeente. Met een respons van 113 volledig ingevulde vragenlijsten, geeft de peiling een indicatie van de manier waarop gemeenten tegen hun taken in de openbare ruimte aankijken. Bron: Binnenlands Bestuur – Thu, 07 Apr 2016. Lees verder>>>>