Gemeente Wierden: asbestsanering puinwegen voor zomer klaar

04 mei 2014 07:32 uur

De gemeente Wierden heeft de asbestverontreiniging van de eerste zes puinwegen in het buitengebied verwijderd. In de komende maanden worden de overige 13 wegen gesaneerd. Het karwei moet voor de zomer gereed zijn.  Wethouder De Putter is hier blij mee: “Dit is uiteraard goed nieuws voor de omwonenden, maar ook voor bewoners van Wierden en Enter en de vele recreanten die hier wandelen en fietsen”.

In 2013 zijn gemeentelijke puinverharde wegen en fietspaden in het buitengebied onderzocht of er asbest aanwezig is. In totaal moesten er 19 wegen gesaneerd worden. In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gekozen voor een werkwijze van onderzoek en sanering. Hieruit zijn drie fasen voor sanering ontstaan.

Wegen uit de eerste fase zijn in februari en maart van dit jaar gesaneerd. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de verontreiniging op de gesaneerde weggedeelten ook echt helemaal weg is. De gemeente start deze week met de sanering van de wegen uit fase 2 en 3.

Naar verwachting is de sanering in de zomer van 2014 afgerond. Bron: gemeente Wierden mei 2014.