Gemeente weet zich geen raad met vervuilde grond in Culemborg

23 juni 2020 13:08 uur

De gemeente Culemborg zit in haar maag met een flinke berg vervuilde grond, mogelijk een asbesterfenis uit een ver verleden. Het vervuilde gebied aan de Otto van Reesweg is afgeschermd met hekken en de grond ligt, voorlopig afgedekt met plastic zeilen, opgeslagen. Wat ermee gebeurt is voorlopig nog niet duidelijk.

De vervuiling kwam aan het licht bij het uitgraven van een sloot even ten westen van de spoordijk. Die sloot wordt breder gemaakt om extra waterberging te creëren in het watersysteem van de aangrenzende wijk Goilberdingen. Dat is nodig omdat aan de Otto van Reesweg een nieuw blokje woningen wordt gebouwd, waarvan straks het regenwater geborgen moet worden.

Toen werd ontdekt dat de grond vervuild was, mogelijk met asbest volgens onbevestigde geluiden, zijn de werkzaamheden stilgelegd. In een brief aan omwonenden zegt de gemeente dat er ‘geen aanwijzingen zijn van een ernstige vervuiling’ en ook ‘dat er geen reden is dat de volksgezondheid in het geding is’.

Meer vervuiling

Woordvoerster Judith Arntz bevestigt het vermoeden dat het om een oude stortplaats gaat, uit de tijd dat er ten westen van de spoordijk nog geen bebouwing was. ,,In de omgeving wordt momenteel onderzocht of er meer vervuiling is. En de inmiddels afgegraven grond wordt onderzocht op de soort en de mate van vervuiling. Pas als de resultaten daarvan bekend zijn, wordt beslist wat ermee gebeurt. Een termijn is nog niet bekend.’’ Bron: ad.nl