Gemeente Someren werkt aan eigen sloopregeling

15 mei 2016 17:48 uur

De Brabantse gemeente Someren heeft een pakket aan sloopregelingen samengesteld voor leegstaande gebouwen van veehouderijbedrijven in het buitengebied. De gemeente hoopt dat er tot en met 2020 voor 60.000 tot 80.000 m2 aan staloppervlak gesloopt gaat worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad die daar op 30 juni over moet gaan besluiten. Het maatregelenpakket bestaat onder andere uit een ‘sloopbank’ en een ‘slooplening’.
De gemeente Someren wil geld lenen aan boeren om de sloop van gebouwen te betalen. Bron: Agri Holland 13-05-2016. Lees verder>>>>