Gemeente Reimerswaal: sanering locatie Achterwegje in Kruiningen

27 januari 2014 07:12 uur

De gemeente Reimerswaal is op maandag 20 januari 2014 gestart met de uitvoering van de bodemsanering op het terrein gelegen aan het Achterwegje. De bodemsanering wordt uitgevoerd volgens het Besluit Uniforme Saneringen met goedkeuring van de Provincie Zeeland. De sanering is nodig om de bodem van het terrein geschikt te maken voor de inrichting als volkstuincomplex.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Reimerswaal B.V. in samenwerking met de Antea Group en zullen naar verwachting duren tot 7 februari 2014. De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd onder de milieukundige begeleiding van Agel Adviseurs.

De sanering behelst de verwijdering en de afvoer van een in de bodem aanwezige asbesthoudende puinstort. Afvoer van de puinstort vindt plaats naar een daartoe erkende verwerker. Na sanering zal het terrein worden aangevuld met schone teelaarde en verder geschikt worden gemaakt voor het gebruik als volkstuincomplex.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Martijn Vermunt of Bas van Hese van de gemeente Reimerswaal, telefoon 14 0113.