Gemeente Oldambt: vragen over sloop woningen Finsterwolde

04 mei 2014 06:34 uur

De SP in Oldambt vindt dat de voorgenomen sloop van 22 woningen aan de H.J. Siemonsstraat veel te voortvarend wordt aangepakt.

De bewoners hebben een brief gekregen van woningcorporatie Acantus waarin staat dat de sloop een al vaststaand gegeven is. Maar volgens de SP heeft de gemeente formeel nog geen reactie gegeven. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Zo wil ze onder meer weten of de gemeente al heeft ingestemd met de plannen en of er al een vergunnning is afgegeven. Bron: RTV Noord 02-05-2014. Lees verder>>>