Gemeente Landerd: Levensgevaarlijke situatie met asbest

28 februari 2014 08:08 uur

Kort geleden is op een locatie in onze gemeente asbest weggegooid bij restafval in de afvalcontainer. De container was al geleegd in de stortbak van de vuilniswagen toen het personeel er achter kwam dat er asbest tussen lag. De inzamelwerkzaamheden zijn direct gestopt. Een asbest onderzoeksbureau, een asbestverwijderingsbedrijf, de gemeente en de politie werden ingeschakeld. De werkzaamheden hebben ruim een halve dag geduurd. Er moest een extra vuilniswagen ingezet worden om de huisvuil inzameling te hervatten.

Strenge regels voor het verwijderen van asbest

Op grond van de afvalstoffenverordening is het streng verboden om asbest weg te gooien in de grijze container. Dit is strafbaar, brengt het milieu in gevaar en nog erger het is een onaanvaardbaar gezondheidsrisico voor het inzamelpersoneel. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt komen kankerverwekkende stoffen vrij.

De politie is momenteel bezig met een diepgaand strafrechtelijk onderzoek. De gemeente en het afvalinzamelbedrijf zullen alle kosten proberen te verhalen op de dader.

Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder. Bron: Gemeente Landerd – Thu, 27 Feb 2014