Gemeente Houten wil Fort Honswijk kopen

05 september 2016 18:25 uur

HOUTEN De gemeente is van plan om Fort Honswijk aan de Lekdijk in Schalkwijk te kopen. Zo wil de gemeente Houten een mooie en passende toekomst voor dit rijksmonument en icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk maken. De verwachting is dat het fort en het terrein in 2017 opengaan voor de eerste ondernemers en bezoekers. Bepaalde natuurwaarden zoals de overwintering door de vleermuizen zullen beschermd worden.

De gemeente wil Fort Honswijk via het concept “te gast” de komende 5 jaar stap voor stap  ontwikkelen. Bij dit gebruiksconcept hoort een tijdelijke exploitatie waarin ondernemers en overheid als gelijkwaardige partners optrekken en investeren. Diverse, vaste en/of tijdelijke,  ondernemers kunnen een plek krijgen. Gaandeweg wordt toegewerkt naar een definitieve invulling van het fortterrein met meerdere functies. Sommige gebouwen in het fort zouden weggehaald mogen worden. Bron: houtensnieuws.nl 5 sept. 2016 lees verder>>>>