Gemeente Hof van Twente en provincie willen asbestprojecten in Gijmink koppelen

19 juni 2016 10:37 uur

Tuinen en daken tegelijk saneren: minder overlast voor bewoners 
Gemeente Hof van Twente en provincie Overijssel willen de bodemsanering in het Gijmink te Goor combineren met het verwijderen van asbestdaken. Wethouder Harry Scholten: “Het Gijmink heeft nu te maken met een grondige bodemsanering. Als dat is afgerond is de bodem schoon, maar zit er nog steeds asbest in bijvoorbeeld daken en schuren. Dat moet volgens de wet vóór 2024 verwijderd zijn. Dat is voor de bewoners erg vervelend, want die zitten dan opnieuw met overlast. Zeker in het Gijmink, waar we al jaren bezig zijn met asbestsaneringen.

Daarom willen we juist daar proberen om dat beter op elkaar af te stemmen.” Gedeputeerde Lievers vult aan: “Provincie Overijssel heeft als belangrijke ambitie te denken vanuit de hele asbestketen. We gaan daar onder andere invulling aan geven met een aantal pilotprojecten waarbij diverse saneringen met elkaar worden gecombineerd. Het wordt een uitdaging om dat goed op elkaar af te stemmen, want elke vorm van saneren heeft te maken met eigen wet- en regelgeving en financiering. Door deze pilot willen we kijken hoe we eigenaren hierbij zo veel mogelijk kunnen ontzorgen.”  Bron: Zuiver Hof van Twente 15 juni 2016. Lees verder>>>>